Trung tướng Nguyễn Văn Hiền - Tư lệnh Quân chủng PK-KQ chúc mừng Tổng công ty ACC nhân dịp kỷ niệm 33 năm Ngày thành lập

Sáng 6-11, nhân dịp kỷ niệm 33 năm Ngày thành lập Tổng công ty ACC (06/11/1990 - 06/11/2023), Trung tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên QUTW, Phó BTĐU, Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân đã đến chúc mừng và động viên cán bộ, nhân viên, người lao động của Tổng công ty.

Trung tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng PK-KQ chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Tổng Giám đốc và cán bộ nhân viên Tổng công ty .

Trung tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng PK-KQ tặng hoa chúc mừng 33 năm ngày thành lập Tổng công ty

Thay mặt Đảng uỷ, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ, Trung tướng Nguyễn Văn Hiền ghi nhận và chúc mừng những thành tích mà cán bộ, nhân viên, người lao động Tổng Công ty ACC đã đạt được trong 33 năm qua. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, Tổng công ty tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế; nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp, tổ chức sản xuất kinh doanh đúng hướng, đúng pháp luật, đạt hiệu quả kinh tế; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, đẩy mạnh công tác thị trường, bảo đảm việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động. Giữ vững ổn định đơn vị, đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo chỉ huy. Đẩy mạnh Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh, tích cực tham gia các chương trình xóa đói, giảm nghèo, chính sách xã hội vì cộng đồng, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, hiệu quả.

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Ban lãnh đạo Tổng công ty, đồng chí Đại tá Nguyễn Mai Đô, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng công ty báo cáo tóm tắt những kết quả đã đạt được của Tổng công ty trong thời gian qua, đồng thời trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh và các cơ quan chức năng Quân chủng; đồng thời xin hứa dù trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào cán bộ, nhân viên và người lao động Tổng công ty ACC luôn quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế, khắc phục mọi khó khăn, phát huy truyền thống 33 năm, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, đặc biệt là tập trung xây dựng Tổng công ty vững mạnh toàn diện; tổ chức sản xuất kinh doanh đúng pháp luật, đạt hiệu quả; giữ vững thương hiệu và uy tín trên thị trường; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.

                                                                                                                                                     Tin và ảnh: Đinh Nam

 

Video - phóng sự