Tổng công ty ACC tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở thành viên khối liên phòng nhiệm kỳ 2023-2028

Sáng ngày 19/4/2023, Công đoàn cơ sở thành viên (CĐCSTV) khối liên phòng tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Đại tá Lê Hữu Long, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Tổng công ty cùng đông đủ cán bộ, đoàn viên công đoàn cơ sở thành viên khối liên phòng.

Quang cảnh tại Đại hội

Đồng chí Trung tá Trần Đình Long, Chủ tịch Công đoàn CSTV khối liên phòng chủ trì hội nghị.

Theo Báo cáo tổng kết hoạt động trong nhiệm kỳ 2018-2023 đã khẳng định, mặc dù thời gian qua tuy còn gặp nhiều khó khăn, xong dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Ban lãnh đạo Tổng công ty, CĐCSTV khối liên phòng đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên; đề xuất nhiều nội dung, hình thức hoạt động phong phú, đa dạng, sát với nhiệm vụ thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác công đoàn và phong trào công nhân trong Tổng công ty. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tích cực sáng tạo trong lao động sản xuất kinh doanh; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua; đời sống của cán bộ, nhân viên, người lao động được đảm bảo ổn định, quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động được quan tâm giải quyết kịp thời…góp phần tích cực vào việc hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023 đã đề ra.

 Đồng chí Đại tá Lê Hữu Long, UVTV Đảng ủy, CNCT Tổng công ty phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Đại tá Lê Hữu Long, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Tổng công ty ghi nhận và biểu dương những kết quả mà CĐCSTV khối liên phòng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành khóa mới tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục bản chất cách mạng của giai cấp công nhân, tích cực đổi mới nội dung, hình thức hoạt động; thường xuyên làm tốt công tác động viên cán bộ, đoàn viên công đoàn không ngừng nỗ lực khắc phục khó khăn, nêu cao ý thức tự lực, tự cường, tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do cấp trên phát động, nhất là phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", phấn đấu có nhiều sản phẩm, đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật có giá trị được áp dụng vào thực tiễn để nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh; tổ chức thực hiện nghiêm quy chế dân chủ cơ sở, quan tâm động viên và tạo điều kiện cho đoàn viên công đoàn học tập nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, thực sự là tổ chức đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên công đoàn.

Hội nghị bỏ phiếu bầu BCH khóa mới và đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu CĐCS cơ quan Tổng công ty.

Ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2023-2028 và đại biểu đi dự đại hội cấp trên ra mắt Đại hội.

Với phương châm: "Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển", đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 5 đồng chí và đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở cơ quan Tổng công ty với cơ cấu hợp lý, tiêu biểu về phẩm chất, năng lực để tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết đại hội đã đề ra./.   

                                                                                                                                                    Tin, ảnh: Ngọc Thành

Video - phóng sự