Tổng công ty ACC Công bố và trao các quyết định kiện toàn Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty, nhiệm kỳ 2020-2025

      Ngày 27/7/2021, Đảng ủy Tổng công ty ACC tổ chức công bố và trao các Quyết định kiện toàn Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự có đồng chí Nguyễn Mai Đô, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên UBKT Đảng ủy Tổng công ty.

Đồng chí Nguyễn Mai Đô, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV trao Quyết định cho các đồng chí cán bộ

      Tại Hội nghị, đồng chí Chủ nhiệm Chính trị Tổng công ty đã công bố Quyết định số 251-QĐ/ĐU ngày 22/7/2021 của Đảng ủy Quân chủng PK-KQ về việc kiện toàn Đảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025; Quyết định số 254-QĐ/ĐU ngày 26/7/2021 của Đảng ủy Quân chủng PK-KQ về việc chuẩn y bổ sung Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025 theo đó: Đồng chí Vương Sỹ Quang, Đảng ủy viên, Phó Tổng Giám đốc; đồng chí Lê Hữu Long, Chủ nhiệm Chính trị Tổng công ty giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025; đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên UBKT Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Chính trị, giữ chức Phó Chủ nhiệm UBKT; đồng chí Nguyễn Văn Tuyến, Đảng viên, Trợ lý Phòng Chính trị vào UBKT, giữ chức Ủy viên kiêm chức UBKT Đảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

           Đồng chí Nguyễn Mai Đô, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV phát biểu giao nhiệm vụ.

      Chúc mừng các đồng chí được tín nhiệm chuẩn y bổ sung vào Ban thường vụ, UBKT Đảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025; đồng chí Bí thư Đảng ủy tin tưởng, các đồng chí được bổ sung, kiện toàn đợt này sẽ phát huy tốt vai trò trách nhiệm trên cương vị công tác mới, tích cực, chủ động trong công việc, góp phần xây dựng Tổng công ty vững mạnh toàn diện; lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD và các nhiệm vụ khác./.

Tin và ảnh: Lê Việt

Video - phóng sự