Khai mạc Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và đối tượng kết nạp Đảng năm 2023

     Chiều ngày 07/8/2023, Đảng ủy Tổng công ty ACC tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và đối tượng kết nạp đảng năm 2023. Đồng chí Đại tá Nguyễn Mai Đô - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng công ty dự và phát biểu khai mạc lớp học; dự khai mạc còn có các đại biểu đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị có liên quan, các đồng chí trong Tổ giáo viên, cùng đông đủ các đồng chí học viên là đảng viên mới và đối tượng kết nạp đảng. 

Đồng chí Đại tá Nguyễn Mai Đô - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng công ty dự và phát biểu khai mạc lớp học.

    Tham gia lớp học có 38 học viên đến từ các Đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty. Trong thời gian 05 ngày (từ 07 đến 11/8/2023), các học viên là đảng viên mới được nghiên cứu 10 chuyên đề, đối tượng kết nạp đảng nghiên cứu 05 chuyên đề theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương. Thông qua lớp học nhằm bồi dưỡng cho các đồng chí học viên những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quá trình hình thành, phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam qua hơn 90 năm xây dựng, trưởng thành; những vấn đề cơ bản của Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng; về hệ thống tổ chức, nguyên tắc lãnh đạo của Đảng; xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân; về những chủ trương, đường lối của Đảng trong giai đoạn cách mạng mới; điều kiện phấn đấu rèn luyện để trở thành đảng viên và xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam...

     Phát biểu khai mạc, đồng chí Đại tá Nguyễn Mai Đô - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng công ty nhấn mạnh: Các học viên tham gia học tập lần này, đây là niềm vinh dự lớn thể hiện sự công nhận bước đầu về quá trình rèn luyện, phấn đấu của các đồng chí, đồng thời để tạo điều kiện cho các đồng chí tiếp tục rèn luyện, phấn đấu và cống hiến để trở thành người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; cùng với đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu sau khi kết thúc lớp học, từng đồng chí học viên cần tiếp tục nghiên cứu sâu hơn, tìm hiểu nhiều hơn nữa thông qua các phương tiện thông tin, tài liệu và trong thực tiễn quá trình công tác tại cơ quan, đơn vị. Biến nhận thức thành hành động cụ thể, không ngừng phấn đấu, tích cực tu dưỡng rèn luyện để thực sự đủ điều kiện, tiêu chuẩn đứng trong hàng ngũ của Đảng và hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Trịnh Ngọc Anh, đảng viên mới thuộc Chi bộ 2 phát biểu.

     Thay mặt cac đồng chí học viên tham gia bồi dưỡng lý luận chính trị, đồng chí Trịnh Ngọc Anh, đảng viên mới thuộc Chi bộ 2 phát biểu bày tỏ quyết tâm khắc phục khó khăn, nỗ lực học tập, phát huy cao vai trò trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy định của lớp học, phấn đấu hoàn thành tốt nội dung, chương trình học tập theo kế hoạch mà Đảng ủy Tổng công ty đã xác định./.

                                                                                                                                                        Tin và Ảnh: Đinh Nam

 

Video - phóng sự