Dự án Khu nhà ở gia đình cán bộ quân đội K98-NT

Video - phóng sự