Dự án Khu nhà ở gia đình cán bộ quân đội ACC-NT

Video - phóng sự