Công ty TNHH MTV ACC 24

Địa chỉ: Xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

Video - phóng sự