Công ty CP ACC 243

          Địa chỉ: Sân bay Đà Nẵng, phương Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

          ĐT: 0236.3614029;   Fax: 84236.3614028

Video - phóng sự