Tổng Công ty Xây dựng công trình hàng không vững bước vươn tới những tầm cao

     Phát huy kết quả đạt được trong 30 năm qua, Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng công trình hàng không đẩy mạnh các chủ trương, giải pháp đưa Tổng Công ty ngày càng phát triển, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

        Tổng Công ty Xây dựng công trình hàng không (Tổng Công ty ACC), tiền thân là Xí nghiệp Khảo sát, thiết kế và xây dựng công trình hàng không thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân là doanh nghiệp kinh tế - quốc phòng, được thành lập ngày 06/11/1990. Trải qua 30 năm xây dựng, phát triển, với nhiều lần chuyển đổi mô hình tổ chức hoạt động và thay đổi tên gọi, Tổng Công ty đã không ngừng phát triển, lớn mạnh, trở thành doanh nghiệp có uy tín, thương hiệu của Quân đội; hoạt động sản xuất, kinh doanh đa ngành nghề. Trong đó, lĩnh vực chủ yếu là thi công xây dựng các công trình hàng không, quốc phòng, hạ tầng giao thông, thủy điện, thủy lợi; kinh doanh bất động sản, vật liệu xây dựng; tư vấn, thiết kế, kiểm định chất lượng, v.v.

Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế và tính đặc thù cao của lĩnh vực hoạt động xây dựng công trình hàng không, trong suốt chặng đường xây dựng, phát triển, trưởng thành, Tổng Công ty luôn coi trọng sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường; không ngừng đổi mới, vượt khó đi lên, kiên định chiến lược sản xuất, kinh doanh, lấy “chất lượng công trình, sản phẩm xây dựng vừa là mục tiêu, vừa là động lực để tồn tại và phát triển”. Nhờ đó, Tổng Công ty đã quy tụ được sức mạnh tổng hợp, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, hoạt động sản xuất, kinh

doanh đạt hiệu quả cao, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh. Thương hiệu ACC đã được khẳng định, gắn liền với hàng trăm công trình trên mọi miền đất nước và vươn ra thị trường nước ngoài; rất nhiều công trình, dự án được đánh giá cao về chất lượng, tiến độ, có ý nghĩa cả về kinh tế, chính trị và quốc phòng, an ninh. Tiêu biểu, như: Dự án TS15, đường tuần tra biên giới, Trường Sơn Đông; các Sân bay: Cần Thơ, Yên Bái, Kép, Cam Ranh, Biên Hòa, Chu Lai và Sở chỉ huy Phòng không - Không quân Quốc gia; các công trình hàng không: Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Phú Quốc, Cát Bi, Vân Đồn; Cảng hàng không Pleiku, Chu Lai, Thọ Xuân, Liên Khương. Công trình phát triển kinh tế - xã hội: Quốc lộ 1A/Ninh Thuận, Trường Trung cấp Luật Tây Bắc/Sơn La, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm lữu trữ tỉnh Lào Cai, v.v. Ghi nhận những thành tích xuất sắc đó, Tổng Công ty đã vinh dự được Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; Bộ Xây dựng tặng 57 Huy chương vàng chất lượng cao cho 57 công trình, Cúp vàng doanh nghiệp tiêu biểu ngành Xây dựng Việt Nam; Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không - Không quân tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Những năm gần đây, trước yêu cầu đổi mới, phát triển doanh nghiệp, đáp ứng nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng của Quân đội trong tình hình mới và xu thế hội nhập, nhiệm vụ của Tổng Công ty có sự phát triển; đứng trước nhiều khó khăn, thách thức và những vấn đề đặt ra cần giải quyết, nhất là bảo đảm việc làm, khi thị trường xây dựng cạnh tranh ngày càng gay gắt, nhiều công trình, dự án phải đình hoãn, giãn tiến độ do không bố trí được vốn, Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc đã có nhiều chủ trương, biện pháp quyết liệt thực hiện đổi mới toàn diện Tổng Công ty, từ hoạch định chiến lược phát triển sản xuất, kinh doanh; cơ cấu tổ chức bộ máy, đầu tư chiều sâu cho phát triển nguồn nhân lực; hiện đại hóa trang thiết bị, công nghệ đến việc đổi mới công tác quản trị doanh nghiệp, phát triển thị trường, tìm kiếm đối tác, tập trung nâng cao năng lực, khả năng cạnh tranh, xây dựng thương hiệu, v.v. Với sự đoàn kết, nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ, nhân viên, người lao động và tư duy nhạy bén, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp, Tổng Công ty có bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện, vững chắc. Năng lực, sức cạnh tranh và hiệu quả sản xuất, kinh doanh được nâng cao, đảm bảo đúng pháp luật, quy định của Bộ Quốc phòng; quy mô ngành nghề sản xuất, kinh doanh được mở rộng, nguồn vốn được bảo toàn, phát triển; việc làm, thu nhập của người lao động được đảm bảo. Từ năm 2015 đến nay, Tổng Công ty đã ký kết được trên 700 hợp đồng với tổng trị giá 16.000 tỷ đồng; đã hoàn thành thi công, bàn giao cho chủ đầu tư đưa vào khai thác, sử dụng trên 800 hạng mục, công trình với giá trị trên 15.000 tỷ đồng; trong đó, có nhiều công trình, dự án được đánh giá cao về chất lượng, tiến độ, có ý nghĩa quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh.

Thượng tá Nguyễn Mai Đô Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch HĐTV Tổng công ty phát biểu tại Đại hội Đại biểu lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025

Những kết quả, kinh nghiệm đã đạt được là nền tảng, động lực quan trọng để cán bộ, nhân viên, người lao động tiếp tục phấn đấu tạo bước phát triển và vị thế mới cho Tổng Công ty như Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định: là doanh nghiệp hàng đầu trong thị phần xây dựng công trình hàng không, doanh nghiệp mạnh trong thi công và đầu tư công trình quốc phòng, công nghiệp, dân dụng, giao thông vận tải. Không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, giữ vững thương hiệu, uy tín trên thị trường và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, nâng cao đời sống, bảo đảm chế độ, chính sách cho người lao động. Phấn đấu, doanh thu bình quân đạt trên 2.620 tỷ đồng/năm; lợi nhuận trước thuế bình quân đạt 70,8 tỷ đồng/năm; thu nhập bình quân của người lao động đạt trên 11,3 triệu đồng/người/tháng.

Để thực hiện mục tiêu đó, Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng về kết hợp kinh tế với quốc phòng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 425-NQ/QUTW, ngày 18/5/2017 của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết số 585-NQ/ĐU, ngày 11/9/2017 của Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân, Nghị quyết số 431-NQ/ĐU, ngày 10/01/2017, Nghị quyết số 462-NQ/ĐU, ngày 07/12/2017 của Đảng ủy Tổng Công ty về “Sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng Công ty đến năm 2020 và những năm tiếp theo”, thực hiện “Đề án cơ cấu lại Tổng Công ty”. Đồng thời, tập trung thực hiện tốt 03 khâu đột phá: Tiếp tục kiện toàn tổ chức biên chế bảo đảm “tinh, gọn, mạnh”, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao và đầu tư công nghệ mới, tiên tiến; đẩy mạnh công tác phát triển thị trường, giữ vững thị trường truyền thống, mở rộng thị trường mới, mở rộng sang lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các dự án nhà ở, dự án BT, BOT; nâng cao chất lượng chính quy, quản lý, giáo dục chấp hành pháp luật, kỷ luật và đảm bảo an toàn trong mọi hoạt động. Đặc biệt, Tổng Công ty tiếp tục đặt lên hàng đầu việc kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, đảm bảo tăng cường và giữ vững sự lãnh đạo của Đảng ủy Tổng Công ty đối với mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Trên cơ sở quán triệt, triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp, Tổng Công ty tiếp tục rà soát, kiện toàn, sắp xếp tổ chức, biên chế, lực lượng lao động các cơ quan, đơn vị “tinh, gọn, mạnh”, phù hợp với mô hình tổ chức hoạt động. Tiếp tục có cơ chế, chính sách thu hút, tuyển dụng nhân lực chất lượng cao về làm việc, thực hiện phát triển số lượng gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Chỉ đạo xây dựng, áp dụng hệ thống phân tích, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ; các quy định về phân cấp quản lý, tuyển dụng lao động; giữ vững, phát huy nguồn nhân lực hiện có; tăng cường công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng kiến thức, tay nghề cho đội ngũ cán bộ, kỹ sư gắn với quy hoạch, bố trí sử dụng. Chú trọng xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp, khơi dậy tiềm năng, khát vọng sáng tạo, cống hiến. Tiếp tục duy trì việc luân chuyển cán bộ, tạo động lực, môi trường thuận lợi giúp họ phấn đấu vươn lên; quan tâm đến chế độ, chính sách đãi ngộ để động viên, khuyến khích người lao động yên tâm gắn bó lâu dài với Tổng Công ty.

Đi đôi với xây dựng nguồn nhân lực, Tổng Công ty tiếp tục ưu tiên đầu tư chiều sâu hiện đại hóa trang thiết bị, công nghệ, nhất là các trang thiết bị, công nghệ phục vụ thi công công trình sân bay, như: Máy trải bê tông xi măng SP-64, SP-850; máy cắt rãnh, tạo nhám CF-6022, CG-3R; máy cắt vát khe co dãn,...  để nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh, đi tiên phong trong thi công các công trình ở lĩnh vực này. Tích cực cải tiến quy trình, công nghệ thi công, đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng vào xây dựng các công trình quốc phòng, hàng không, giao thông vận tải, công nghiệp, dân dụng để tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng công trình, góp phần giảm chi phí, đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian thi công, bảo đảm mỹ thuật, an toàn các công trình, dự án, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Trước mắt, Tổng Công ty tập trung nhân lực, phương tiện thi công hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các dự án, công trình, trong đó có 02 dự án trọng điểm là cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất theo lệnh khẩn cấp của Thủ tướng Chính phủ; kịp thời khôi phục giao thông vận tải hàng không trong nước và quốc tế khi chúng ta kiểm soát, kìm chế được đại dịch Covid-19.

Để đáp ứng yêu cầu hội nhập trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, Tổng Công ty đẩy mạnh đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp. Trong đó, chú trọng xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định từ Tổng Công ty đến các đơn vị thành viên, thực hiện làm việc theo quy chế, quy định, kiên quyết khắc phục tình trạng thiếu chuyên nghiệp. Duy trì nghiêm hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, thực hiện nghiêm các cam kết về tiến độ và chất lượng công trình; nâng cao năng lực quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh cho cán bộ, chỉ huy các cấp, nhất là các ban chỉ huy công trình, dự án trọng điểm. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cơ chế, quản lý, điều hành từ Tổng Công ty đến các cơ quan, đơn vị theo hướng Tổng Công ty giữ vai trò điều tiết, các đơn vị chủ động trong công tác thị trường, tổ chức sản xuất, kinh doanh đúng pháp luật, kết hợp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trên cơ sở kế hoạch hằng năm. Bên cạnh đó, Tổng Công ty chú trọng nghiên cứu, thu thập thông tin, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng của các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty, nhất là thị trường ngành hàng không, giao thông vận tải; từ đó, phân tích, đánh giá những dự án tiềm năng, khả thi, phù hợp với năng lực của Tổng Công ty để tham gia dự thầu. Thường xuyên nâng cao năng lực, nghiệp vụ đấu thầu; khai thác triệt để năng lực hiện có và liên doanh với các nhà thầu có năng lực nhằm tạo lợi thế cạnh tranh.

Vinh dự, tự hào với kết quả, thành tích đã đạt được trong suốt 30 năm xây dựng, trưởng thành, cán bộ, nhân viên, người lao động Tổng Công ty Xây dựng công trình hàng không tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, khẳng định thương hiệu ACC, đưa Tổng Công ty vươn tới những tầm cao mới, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thượng tá, ThS. NGUYỄN MAI ĐÔ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên

 

Tạp chí Quốc phòng toàn dân

11-2020

 

Video - phóng sự