Tổng công ty ACC: Tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

          Sáng 1-4, tại Trụ sở Tổng công ty ACC, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Tổng công ty, đã tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Tới dự chỉ đạo có đồng chí Thượng tá Nguyễn Mai Đô, Tổng giám đốc Tổng công ty; đồng chí Đại tá Nguyễn Khắc Thuận, Bí thư Đảng uỷ Tổng công ty; cùng các đồng chí trong Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty và lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, nhân viên và người lao động các cơ quan, đơn vị khu vực phía Bắc về dự.

          Tại buổi lễ, các đại biểu đã được nghe quán triệt Công điện của Bộ Quốc phòng về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; nghe hướng dẫn các bước trong quá trình làm công tác chuẩn bị và thực hành Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trong Tổng công ty ACC.

          Phát biểu khai mạc Lễ ra quân, đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Toàn, Thành viên Hội đồng thành viên-Phó Tổng giám đốc, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Tổng công ty, nhấn mạnh: Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là một chủ trương lớn, quan trọng của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, được tiến hành trên phạm vi cả nước. Thông qua Tổng điều tra nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở, đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2011-2020 và xây dựng chiến lược, các kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2021-2030; đồng thời, phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng (Khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết; cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp về dân số.

          Để hoàn thành tốt nhiệm vụ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Tổng công ty yêu cầu Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc, tổ điều tra, giám sát viên Tổng điều tra dân số và nhà ở trong Tổng công ty, tăng cường phổ biến, hướng dẫn đầy đủ, rõ ràng, chi tiết, tỉ mỉ, cụ thể cho cán bộ, nhân viên và người lao động các nội dung theo Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đã được thông qua; điều hành, quản lý, giám sát và kiểm tra hoạt động của các thành viên trong Ban Chỉ đạo, Tổ Công tác và các điều tra viên theo quy chế, chức năng, nhiệm vụ. Tổ Công tác giúp việc cần phát huy vai trò, trách nhiệm, thường xuyên cập nhật, tổng hợp, báo cáo kết quả tại các cơ quan, đơn vị điều tra; các điều tra viên có phương pháp, kỹ năng phỏng vấn khoa học, hợp lý và tinh tế; thực hiện đầy đủ các quy định, hướng dẫn đối với điều tra viên khi tiến hành thu thập thông tin; quá trình điều tra, thu thập thông tin, xử lý số liệu, tổng hợp, công bố và lưu giữ thông tin phải được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, chính xác, kịp thời, không trùng lắp, bỏ sót các thông tin quy định. Quá trình Tổng điều tra, tổng hợp, báo cáo bảo đảm tính bí mật thông tin theo quy định của Bộ Quốc phòng, Quân chủng và Tổng công ty; không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của cơ quan, đơn vị. Sau khi hoàn thành việc điều tra báo cáo nhanh về Ban Chỉ đạo Tổng công ty; lựa chọn những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để biểu dương, khen thưởng.

          Sau Lễ ra quân, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đã tổ chức hướng dẫn phương pháp, quy trình tiến hành Tổng điều tra và tổ chức buổi điều tra mẫu; sau đó tổ chức rút kinh nghiệm và tiến hành Tổng điều tra đồng bộ ở các cơ quan, đơn vị trong Tổng công ty theo kế hoạch, bảo đảm thống nhất, đạt kết quả, chất lượng.

                                                                                           Tin: Đoàn Doanh

Video - phóng sự